Regulamin konkursu szycia „Uszyj-My vol.1”

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłoszeń, udziału oraz przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu szycia „Uszyj-My vol.1”
2. Organizatorami konkursu są: Czarnobiały Łukasz Poprawa, ul.Krośniewicka 2B, 03-601 Warszawa, NIP: 524-23-18-10, REGON: 015463234 oraz Sklep „Wytwórnia Śliczności” - Zimet sp. z o.o. ,ul.Malinowa 1, 05-140 Jadwisin, NIP: 7010472661, KRS: 547677
3. Konkurs odbywa się w trakcie trwania wydarzenia Przerób-My vol.3 w dniu 21 października 2017 roku w hali starej drukarni przy ul. Mińskiej 65
4. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, zakwalifikowane do konkursu przez komisję powołaną przez Organizatorów
5. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: przerobmy@pimpit.pl , w tytule wpisując „uszyj-my” , w treści należy krótko napisać o sobie i dodać kilka zdjęć swoich dotychczasowych projektów modowych.
6. Zgłoszenia mogą wysyłać wszystkie osoby pełnoletnie, bez względu na to czy są wystawcami Przerób-My vol.3 czy nie.
7. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania Uczestników Konkursu oraz do wykorzystania tych materiałów do własnych celów bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Uczestników lub osób trzecich.
8. Z nadesłanych zgłoszeń komisja wybierze 12 uczestników konkursu oraz 3 osoby do listy rezerwowej
9. Uczestnicy z listy rezerwowej zostaną kolejno dopuszczeni do konkursu, w przypadku kiedy osoba z pierwszej 12 uczestników odwoła swój udział. 10. Opłata wpisowa za uczestnictwo w konkursie wynosi 50 zł brutto i pokrywa koszty materiałów i organizacji konkursu. Potwierdzenie udziału w konkursie następuje poprzez wpłatę opłaty na nr konta wysłany w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie uczestnika do konkursu.
11. Uczestnik, który odwoła swój udział w konkursie najpóźniej dnia 07.102017 , uzyska zwrot opłaty za udział. Uczestnikom, którzy zrezygnują z udziały po tym terminie nie przysługuje zwrot opłaty wpisowej.
12. Wszelkie narzędzia i przybory krawieckie jak nożyczki , manekiny do przymiarek, wieszaki etc. Uczestnik musi posiadać we własnym zakresie
13. Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom konkursu sprzęt do wykonania prac konkursowych tj.: maszyny do szycia z obsługa serwisową podczas konkursu, przy czym jeden uczestnik ma do dyspozycji jedną wieloczynnościową maszynę do szycia. Organizatorzy zapewniają także wszelkie materiały i nici
14. Uczestnicy konkursu nie mogą korzystać z gotowych wykrojów, cały projekt od wykroju po produkt gotowy musi zostać wykonany wyłącznie podczas trwania konkursu
15. Uczestnicy nie mogą zastrzec sobie prawa do wykonanego projektu
16. Wykonane projekty stają się własnością Organizatorów
17. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i uszyciu jednego projektu = jednej sztuki odzieży. Temat projektu i jego charakterystyka zostaną podane w dniu konkursu. Uczestnicy mają na wykonanie zadania konkursowego 5 godzin.
18. Do wykonania zadania konkursowego uczestnicy dobierają materiał z udostępnionej przez Organizatorów puli materiałów. Uczestnik nie może korzystać z własnych materiałów.
19. W trakcie wykonywania zadania konkursowego uczestnicy mogą 2 krotnie mierzyć projekt na modelu (przy czym czas przymiarki na modelu nie może być jednorazowo dłuższy niż 10min/projektanta)
20. Po upływie czasu przeznaczonego na zadanie konkursowe, jury konkursu w składzie 5-cio osobowym wybierze laureatów nagrody głównej oraz nagrody drugiego i trzeciego stopnia. Skład jury zostanie ogłoszony na min.5 dni przed konkursem na stronie wydarzenia na Facebook.
21. Ocenie poddane zostaną styl, jakość i estetyka wykonania oraz oryginalność projektu i umiejętność pracy zespołowej
22. Nagrodą główną jest przemysłowa maszyna do szycia typu stebnówka JACK F4, nagrodę drugiego stopnia stanowi główka przemysłowej maszyny do szycia SIRUBA, nagrodą trzeciego stopnia jest KUPON RABATOWY PRZEKAZANY PRZEZ WIKING POLSKA DO ZREALIZOWANIA W WYTWÓRNI ŚLICZNOSCI NA KWOTE 300 ZŁOTYCH PRZY ZAKUPIE MASZYNY DO SZYCIA : HUSQVARNA LUB REDSTAR
23. Fundatorem nagród jest Sklep „Wytwórnia Śliczności” –firma Zimet sp. z o.o. ,ul.Malinowa 1, 05-140 Jadwisin, NIP: 7010472661, KRS: 547677
24. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom terminie ustalonym z Fundatorem .
25. Regulamin wchodzi w życie dnia 21.09.2017
    
kontakt:   przerobmy@pimpit.pl
                   +48 575 746 748

copyright pimpit.pl