fbpx

JA-WYBIERAM

Filmowa wizytówka Twórcy:


JA-WYBIERAM. Stowarzyszenie na rzecz osób wyjątkowych to warszawskie stowarzyszenie działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego głównym celem jest organizowanie różnych form pomocy osobom potrzebującym wsparcia, a także tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju samodzielności, działalność na rzecz integracji oraz promowanie idei integracji społecznej i inspirowanie ludzi do pozytywnych działań na rzecz drugiego człowieka, lokalnej społeczności, zwierząt czy kraju. Stowarzyszenie prowadzi obecnie grupę terapeutyczną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, której nadrzędnym celem jest dążenie do umożliwienia jej Uczestnikom osiągnięcia w przyszłości jak największej niezależności życiowej. Prezentowane WYJĄTKODZIEŁO jest efektem pracy Uczestników, Terapeutów oraz Przyjaciół Stowarzyszenia.

Galeria

Kup projekty tego Twórcy:

Napisz do Twórcy

REGULAMIN

WARUNKI ZWROTU I ANULOWANIA

Skip to content