fbpx

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Jeśli jesteś konsumentem i dokonałeś zakupu od Przedsiębiorcy, możesz ( poza wyjątkami określonymi w ustawie) odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu (a w przypadku świadczenia usługi – od daty zawarcia umowy jeśli nie wyraziłeś zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie). Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru. Szczegółowe warunki zwrotu towarów i odstąpienia od umowy określone są w Regulaminie każdego Sklepu na naszym portalu.

Jeśli dokonałeś zakupu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, przepisy nie dają Ci prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jednak każdy Sklep na naszej platformie posiada własny regulamin, z którym należy się zapoznać przed dokonaniem zakupu. Jeśli Sprzedawca umieści w nim zapis, że akceptuje zwrot towaru bez podania przyczyny, wówczas zyskujesz prawo do odstąpienia od umowy. W tym przypadku Sprzedawca powinien określić warunki odstąpienia (termin, sposób odesłania oraz koszty zwrotu).

Wypełniony formularz odstąpienia od umowy sprzedaży prześlij również do nas, na adres e-mail: info@przerobmy.pl abyśmy mogli dopilnować żeby zwrot odbył się sprawnie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że nie możesz zwrócić przedmiotów wykonanych na zamówienie.

Przysługuje Ci prawo do reklamacji, jeśli stwierdzisz wady w otrzymanym produkcie. Szczegóły dotyczące Reklamacji określane są przez poszczególnych Sprzedawców i zawarte w Regulaminie Sklepu. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące zakupionego towaru prześlij na adres Sprzedawcy widoczny w szczegółach zamówienia. Kopię zgłoszenia prześlij również do nas na adres: info@przerobmy.pl abyśmy mogli dopilnować, żeby procedura reklamacyjna przebiegła sprawnie.

Skip to content